Mở topic đến khi nhận định đúng 10 cỗ lãi 5%/ cổ

Tổng lãi / lỗ ngày 5/7 ( T 0 )
MSN : - 0,13 %
FPT : +2,14 %
PPC : -15,45 *
MWG : +0,77%

Tổng lãi/ lỗ : + 2,78%

  • Bán PPC giá 15,45 , khuyến nghị 16,95 , lỗ -8,85%

Tổng lãi / lỗ thực tuần 1 tháng 7 :
MSN : Khuyến nghị 78,6 , giá hiện tại : 76,7. Giảm -2,42%
FPT : Khuyến nghị : 133,3 , giá hiện tại : 138,7. Tăng + 4,05%
MWG : Khuyến nghị : 62,3 , giá hiện tại : 65,6 , Tăng + 5,29%
Tổng : + 6,92%

Bán :
PPC : giá 15,45 , khuyến nghị 16,95 , lỗ -8,85%
FRT : giá 180 , khuyến nghị 176,05, lãi +2,24%
POW : giá 15,15. Khuyến nghị 14,05 , lãi +7,82%
Lỗ lũy kế còn lại : -10,39%
Tổng lãi/ lỗ thực : -3,47%

Mài ngáo đá hửm

Em trai mới làm broker, động viên em có tính kiên trì luôn cập nhật tài khoản!
Nhưng trong thị trường đâu phải cứ thống kê giá rổ là chứng tỏ thành công đâu, ngoài ra còn các yếu tố khách quan: tâm lí, thị trường, vị thế… thì tất cả kết quả thống kê của e nó đều vô nghĩa.
Vậy nên hãy hướng tới các làm khác, tìm con đường riêng, đặt mình vào vị trí nhà đầu tư thì em sẽ có thành quả!

1 Likes

Dạ e cảm ơn, e không mong việc " khoe lãi " hay " khoe lỗ " sẽ dẫn đến việc thành công cả. Mà e chỉ coi đây là kết quả của tổng hợp các điều anh nói ở trên kèm theo việc dần định hình và hoàn thiện phong cách giao dịch riêng của bản thân. Và tin tốt là e đang nhận được khá nhiều phản hồi tích cực và kinh nghiệm từ việc này, danh mục của e đang quản trị khá tốt vì nó được mở vị thế đúng vào trước hôm xảy ra đà rơi 1305

Chẳng ai nghe lời khuyên hay 1 bài phân tích kỹ từ 1 người họ thấy lần đầu và thậm chí còn trẻ hơn họ cả. Chỉ có cách show ra kết quả thì họ mới chịu nghe quá trình

Tổng Lãi /lỗ Ngày 6/7 ( T0, T2 )
BCM* 64,2 +0,94%
REE* 66 +1,99%
MSN -0,65%
FPT +0,65%
MWG +2,13%

  • Mở vị thế mua
    Tổng lãi/lỗ : +5,06%

Tổng lãi/lỗ ngày 9/7 ( T0, T1 )
BCM +3,25%
REE +4,51%
MSN +0,39%
FPT -1,50%
MWG -0,30%
Tổng lãi/lỗ : +6,35%

Tổng lãi/lỗ ngày 11/7
MSN - 1,30%
FPT -0,75%
MWG -0,61%
BCM -0,92%
REE +0,42%
Tổng lãi/lỗ : -3,16%

Làm bài phân tích đi bạn

1 Likes

Dạ vầng a, đợt tới e cũng đang có kế hoạch làm bài phân tích chi tiết mong ace ủng hộ ạ

Tổng lãi/ lỗ ngày 12/07
MSN -1,32%
FPT +0,60
MWG TC
BCM +0,46%
REE -0,56%
Tổng lãi/ lỗ : -0,82%

Tổng lãi lỗ thực tuần 2 tháng 7 :
MSN : Khuyến nghị 78,6 , giá hiện tại : 74,8. Giảm -4,84%
FPT : Khuyến nghị : 133,3 , giá hiện tại : 138,7. Tăng + 0,37%
MWG : Khuyến nghị : 62,3 , giá hiện tại : 64,8 , Tăng + 4,01%
BCM : Khuyến nghị : 64,2 , giá hiện tại : 65, Tăng +1,24%
REE : Khuyến nghị : 66 , giá hiện tại : 71,1 . Tăng +7,18%
Tổng : + 7,96%

Lỗ lũy kế còn lại : -10,39%
Tổng lãi/ lỗ thực : -2,43%

Mình có góp ý là AD nên viết bài phân tích cổ phiếu, ngành hay cơ hội đầu tư đi thì sẽ hay hơn, hoặc là viết phân tích rồi kèm khuyến nghị luôn

1 Likes

mầy bía m.ịa đi. thằng ngáo