Múa SSI, VND, HCM đón tin lợi nhuận quý 4-2022 khả quan

còn tăng chứ

Theo CANSLIM thì SSI là mã ưu tiên hàng đầu trong dòng CK

duyệt nhé

Pic này hô lợi nhuận quý 4 dòng ck ngon lắm mà. Giờ sao?

bán chưa

tăng như đã nói

Sắp sập hầm chưa

Tình hình thế nào

Ổn cả chứ

1 Likes

:rofl::rofl::rofl:

SSI đẹp đấy.

đang bán chốt lời

Thứ 2 chốt đi

lời nhuận xấu hả

Bảo rồi sập đấy

Đã bán chưa

chốt lời, nghỉ 3 tháng

Không biết hôm qua có yếu tố thiên nga đen nào mà giảm kinh thế?

downtrend rồi

Vể bao nhiêu