Múa SSI, VND, HCM đón tin lợi nhuận quý 4-2022 khả quan

chưa mua lại nhé

Múc SSI là tốt nhất để đón đầu xu hướng nới lỏng tiền tệ

bán chưa

khi nào bán

chưa mua đâu

Tạm rút quân để bảo toàn lực lượng đã.

Hồi để bán cái đã, qua lễ tính sau

toàn tin tốt à

ngân hàng phá sản

tuần sau giảm sàn hết

Có khi giờ đánh những ndn, shs, mhc lại thơm.