Ngày nhà giáo 20.11!

mai cơ hội đó.cấm bán.bọn ôm tiền đông giống nguyên mông.bùng lỗ theo đà.kkk. :laughing:

2 Likes

sàn.tí giá chết mới múc.đáy dì đó.trong 4 phiên.29.11 tới 4.12.tiên sư. :laughing:

1 Likes

ôm lâu.đợi 2000d.giá nào cũng hạt dẻ.thế đi.cấm múc sút theo mấy cti chứng.ủn đít trâu.nuôi thiên hạ. :laughing:

1 Likes

1 số giá chết.dòm.
dig. 10k.12k.
vci. 15k.20k.
l14. 20k.
ssi. 10k.
gas. 40k.
drh. 3k.
mwg. 33k.35k.
vcb. 40k.hê hê. :laughing:

1 Likes

đúng thế.chia tiền.múc.cấm tất tay.có phòng vệ.chấp tất.:laughing:

2 Likes

sau hùng hục vặt nhau.4.5 năm.lại chết.lại có giá nầy.cấm cãi. :laughing:

1 Likes

Kệ nhà cái làm việc. Em hết tiền ngồi im 2 năm rồi

1 Likes

ngẫm đi.đông anh đánh theo thằng chủ sòng lùa.vôn bé và hết lực múc nó đạp.có 1 đường cút lót.dòi trắng tay tất.tk âm mấy mươi % lại cút lót.giá nào múc tất giống ủn đít trâu.lãi mấy % mua mua bán bán.nuôi phế bọn nó.làm thế bọn nó đói.hết dở trò láo.kkk. :laughing:

đập không cướp được cổ.không lãi được của bọn cút lót.đập làm dì?đúng không?muốn thế múc giá chết.ở thế hơn bọn nó.đập ta cười khà khà.:laughing:

Cơn bão này cấp bao nhiêu bác?

Chiên za 24hmoney bảo về 1000😄

ttck là nơi thằng dòm xa hốt thằng dòm gần.thằng t+ nuôi báo cô thằng đánh theo chu kì.thằng múc giá chết đánh chén bọn đồ thị,bọn ủn đít trâu.kkk. :laughing:

Ko có giá chết sao múc bác ơi

thằng mwg mới có.vic mới có,không phải chết thấp hơn ối thằng hộc máu chết.dòi drh tí chết.3 sàn 2000 cổ.đợi.không đánh chu kì.dòm 2025 đi.không đợi đánh theo chủ sòng.dòi cút lót tất. :laughing:

llm 6k 7k.
dlg 1.5k.
ceo 6k 8k.nhầm tí.
tch 7k.
bsr 10k.
kbc 13k.hê hê. :laughing:

1 Likes

lùa nhau.chán.lại chết tới đó.chào.ngỉ. :laughing:

ý bác la Mwg va VIc giá chét

Múc mấy giá này thì đời đ.éo nào mới ch.ết pk sư huynh! :grinning:

2 Likes

múc đó không nhân.thằng nào x?còn thua 7 triệu thằng hỏi thằng nào thắng? :laughing:

Lồi mồm ấy chứ, chết gì :smile: