"Ngũ hành" Thuỷ + Thổ + Mộc sẽ đại phát ít nhất 3 5 năm tới. Ace khẩn trương truy tìm các cổ phiếu đang ở đáy và tích luỹ, sẽ ăn chắc mặc bền

, , , , , , , ,

Để chim vô mệt óc lắm em… :joy: :sweat_smile:

Cũng là 1 cách để test tâm lý :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

VHM VIC 68 78 tín hiệu đảo chiều?

2 Likes

LUT đơn giản sẽ có game tăng vốn.

1 Likes

Con one bác cũng đóng rồi á

1 Likes

Ghi nhận cái chữ “sẽ” nhé các bác F0, thì tương lai đó, nó là một bí ẩn. Hãy ôm tiền chờ tới ngày chữ ‘sẽ’ nó đến cũng không thiệt thòi gì.

Hô hào bánh vẽ

Cụ chủ pic dạo này im ắng quá, hô hào mãi chả con nào lên, toàn thấy xuống??

Hô con nào con đó mất thanh khoản sợ thiệt giờ kg tin nữa

3 Likes

:rofl:

1 Likes

Đu theo đúng ngày khuyến ngị bay gần nửa tk rồi, cắt hết chưa các bác … lùa ác vãi

2 Likes

Mình bị dính one, v21…

2 Likes

:sweat_smile: trước đây hàng cụ ấy tuyển cũng được nhưng về sau tuyển nhiều quá nên hàng càng ngày càng yếu

1 Likes

lúc đầu cũng nể tài phân tích bác ây mà thấy bác ấy out nhanh quá nên giờ ko theo nữa:D

1 Likes

Anh cứ bình tĩnh
Chờ sóng BĐS từ giờ đến cuối năm
Tôi dự là sóng mạnh

3 Likes

CE ầm ầm…nhưng rất tiếc khỏi cần PR bên này vội…

1 Likes

Chào mừng bác đã nổi lên, CE rồi thì đã về bờ chưa bác?

Ce con nào vậy??? :unamused::unamused:

kakak. mình dính 1 con :))

1 Likes

MST tím đẹp quá!
SCL leo dốc từ từ.
ILA khi DXG làm “lái” :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

Bác cho nhận xét vc7, e cảm ơn