Nhà cô cô - 3/2023

HQC SCR LDG TIG LIG cho cp peny

DIG DXG CEO cp mid cap

Nhìn anh cả NVL tiết cung phê phết :face_with_peeking_eye:

múc thôi , đời chơi chứng mấy khi có cơ hội Nhớn như thế này

3 Likes

LIG tích lũy đẹp sẽ bùng nổ như HQC ông trùm NO XH

Ko còn bác nào múc đk?

Úp j tầm này cha

1 Likes

SCR lên Tàu sóng BĐS

Lãi suất huy động giảm rồi
Sóng ngầm hiện hữu .

4 Likes

Sóng này sóng CK, BĐS

Không con nào khỏe như BĐS time này, các loại doanh nghiệp có BĐS.

Múc

1 Likes

Vĩ mô ổn định cả rồi mn.

Cảm ơn coco. Mỗi ngày em lên F chỉ ngóng coco thôi

DJ đêm qua lại tăng khủng , chổng phộc

Áp dụng đúng kỷ luật nhé :+1:
TTCK bắt đầu dòng tiền quay lại khi ngân hàng nới lỏng tiền tệ bằng cách giảm lãi suất điều hành

Sau mỗi lần giảm Ls điều hành , hầu hết ck vào trend tăng điểm tầm ít nhất 20%

5 Likes

Sóng thần con mợ nữa rồi

DIG DXG NVL xếp lệnh Mua thể hiện quết tâm và ý chí rất cao

SCR KHG 2 mã chú ý tiếp theo trong nhóm Bđs

1 Likes

Về chiến lược đầu tư, đội ngũ phân tích cho rằng lựa chọn hàng đầu vẫn là những cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công và các cổ phiếu bất động sản lành mạnh và bị định giá thấp (so với RNAV) do ảnh hưởng chung bởi thị trường. :d

1 Likes

Cô Cô cho hỏi L18 có chơi đc l? Nay nó CE