Nợ người dưng (2)

VN-Index: 1267.77 ▲13.38 (1.07%)
KLGD: 452.29 - GTGD: 11,486.85
▲298(CE 3) ■137 ▼102(FL 1) nghỉ sáng …

… một xíu thôi. Lại sẽ vào chứng trường a/e nhớ.

3 Likes

:smiley:
Thanh khoản khá Ok nên mực giảm test HT ko quá thấp.

3 Likes

VN-Index: 1265.64 ▲11.25 (0.9%)
KLGD: 711.25 - GTGD: 18,094.84
▲252(CE 2) ■129 ▼156(FL 3) 14:07 PM.

 • HT 1265 và mốc mở cửa ngày 1264,69 ngó tốt! Nến đang hình thành cây Doji … xanh.
2 Likes

LPB lói CE.

image

 • Ăn CE trong hơn 2-3 phút. Treo bán 21,85 haha ( mẹo đã chia sẻ).

GHÊ HA!

Coi chừng tránh phe FOMO nó chạy …

TÉ …

VN-Index: 1269.6 ▲15.21 (1.21%)
KLGD: 847.16 - GTGD: 21,576.61
▲125(CE 2) ■346 ▼66(FL 1) kết phiên liên tục …

 • Đang thấy 1268,54 → 1268,85 ->1269,02 → 1268,9 → …
1 Likes

VN-Index: 1268.78 ▲14.39 (1.15%)
KLGD: 880.16 - GTGD: 22,489.08
▲300(CE 4) ■108 ▼129(FL 4) nghỉ rồi …

… bà con ơi!

2 Likes

image

 • Đang test high ngày qua : 1271,66 …
3 Likes

VN-Index: 1270.49 ▲1.71 (0.14%)
KLGD: 0.04 - GTGD: 4.08
▲113(CE 1) ■376 ▼48(FL 0) mở ngày …

… HX > 2 CĐ. GT khớp thấp : 200 tỉ đồng.

1 Likes

HAG … chạy!

P/s : CE lun! Hàng GỘP KL cho TT/ngày.

1 Likes

VN-Index: 1268.78 ■0 (0%)
KLGD: 29.43 - GTGD: 675.60
▲144(CE 1) ■282 ▼111(FL 1) 9:20 AM.

 • Dọ low test mở ngày nay + đóng ngày qua. Ko vội … được nhé!
2 Likes

LPB kinh!

VN-Index: 1267.71 ▼1.07 (0.08%)
KLGD: 80.44 - GTGD: 2,006.05
▲135(CE 1) ■227 ▼175(FL 0) 9:32 AM.

 • Hose > 2k tỉ đồng. HT đóng ngày qua 1264,7 … ngha.
2 Likes

VN-Index: 1271.75 ▲2.97 (0.23%)
KLGD: 256.79 - GTGD: 6,004.71
▲223(CE 3) ■174 ▼140(FL 0) 10:09 AM.

Ảnh chế TROLL.

image

 • Hose > 6k tỉ.
  (MMs “xài” hay đẩy Index cho mục tiêu “kéo” dân fomo ôm tiền chạy … vô TT đóa!
  Một Troller nói).
3 Likes

VN-Index: 1269.3 ▲0.52 (0.04%)
KLGD: 324.59 - GTGD: 7,763.89
▲184(CE 2) ■158 ▼195(FL 0) 10:30 AM.

 • VN30 đã đỏ … Test/gạt bán nhịp hai. Low sáng 1266,32 sẽ chịu thử thách.
3 Likes

VN-Index: 1269.86 ▲1.08 (0.09%)
KLGD: 348.87 - GTGD: 8,369.33
▲185(CE 3) ■156 ▼196(FL 0) 10:45 AM.

 • Chưa thấy low đỏ … Index xanh nhẹ ko có nỗ lực của trụ thì ko chắc giữ được xanh đâu. Vả lại, cần mực thanh khoản cao 2x k tỉ/ ngày nữa.
3 Likes

VN-Index: 1271.48 ▲2.7 (0.21%)
KLGD: 400.72 - GTGD: 9,733.41
▲188(CE 4) ■157 ▼192(FL 0) 11:10 AM.

 • Trụ một ( top 10 Index) ko quá xuất sắc. Đổi lại trụ 2 ( top 20) ko ÍU.
  LPB lói CE ( treo bán 23,35k haha).

image

( MMs vẫn cho fomo chạy … tiền vô TT. GT/time này Ok - ko quá thấp).

2 Likes

VN-Index: 1274.27 ▲5.49 (0.43%)
KLGD: 460.93 - GTGD: 11,238.32
▲206(CE 6) ■151 ▼180(FL 0) nghỉ phiên sáng …

… tại đây! Index đưng ở mực cao nhất lun!

2 Likes

VN-Index: 1272.23 ▲3.45 (0.27%)
KLGD: 567.11 - GTGD: 14,011.06
▲189(CE 6) ■133 ▼215(FL 0) 13:21 PM.

 • Hose > 14 k tỉ dồng.

image

( Bộ đôi HAG với LPB có bước giá chạy song hành → bởi LPB gần đây mua 50 triệu cổ HAG … chăng - phát hiện nhờ CHATGPT F247 nhé).

1 Likes

image

 • Hose > 16,456 k tỉ đồng.

VN-Index: 1269.27 ▲0.49 (0.04%)
KLGD: 733.67 - GTGD: 18,200.83
▲173(CE 7) ■135 ▼229(FL 0) 14:00 PM.

image

 • MMs quyết liệt … cho dân FOMO nay ko được nghỉ ngơi à à.
2 Likes