"Nước lên thuyền lên" thời kỳ của CHỨNG KHOÁN

, , ,

Tự doanh Vix nó chiến lắm đấy

8 Likes

mà vol cũng ổn định chứ k đùa

10 Likes

22 Likes

Chuyển từ âm sang dương

22 Likes
23 Likes

Rõ thấy vùng giá đang hấp dẫn, dòng tiền cải thiện, nhiều cơ sở ủng hộ cho một cơ hội, nhưng còn cầm tiền và lưỡng lự, đó chính là tâm lý.

23 Likes

23 Likes

lên nổi ko, hay chưa lên là đắm :)))

7 Likes

23 Likes

Leader thì luôn là leader

23 Likes

nếu thị trường không tăng thì đây là năm thứ 2 liên tiếp các quỹ thua lỗ. Tuy nhiên, cho dù là vậy đi nữa, vẫn là một điều bình thường hoàn toàn có thê xảy ra

22 Likes

Nhóm chứng còn câu chuyện krx đáng để chờ đợi mà, cũng còn 1 tháng nữa

3 Likes

5 Likes

tin dc ko để tui đi kể

3 Likes

VND toé khói

8 Likes

Leader gần đến đỉnh cũ rồi, đến sau còn gì ăn ko ae để phần mình với :)))

11 Likes

Đồ thị 1H đang xuất hiện phân kỳ, trading thì qua giá ngon nhất rồi. Anh chị thấy sao?

18 Likes

Tây nó vẫn bán nhỉ

15 Likes

Khối ngoại quay lại mua ròng 466 tỷ đồng do động thái đảo chiều ở chứng chỉ quỹ FUEVFVND +179 tỷ đồng, theo sau là SSI +68 tỷ đồng và VND +36 tỷ đồng. Ngược lại, dẫn đầu giá trị bán ròng là FUESSVFL -51 tỷ đồng, VRE -38 tỷ đồng và VNM -36 tỷ đồng.

22 Likes

Những nhóm cần quan tâm khi thị trường bật tăng trở lại nếu xác lập đáy: Ngân Hàng, Thép và CK.

20 Likes