NVL - Chạy đi chờ chi?

, ,

Đã ăn đươc 1 vòng X3. Nhưng chưa hết đâu! Khả năng X2 của X3 nữa đấy! 2024 còn nhiều kịch hay.

Con hàng tương lai đây! giờ vẫn đang có giá 7.0

Đầu tư cũng chỉ đến thế thôi! Ngày xưa mong 1 năm lãi 30% đã vĩ đại lắm rồi mà chưa tìm ra phương pháp chưa tìm ra cổ phiếu cuối cùng Xôi hỏng bỏng không. Là 5% số người chiến thắng thị trường cũng không dễ chút nào.

Mua xong cất tủ hàng tuần mở ra xem!

1 Likes

NVL từ lúc mở bài đến này cũng hơn 50% rồi.! Tin Doanh Nova group đăng ký bán Cp dây áp lực tạm thời với TT Tuy nhiên thực tế đây lại là tin tốt khi Nova Group bán Cp để có tiền giải quyết bớt áp lực Trái Phiếu.

bán thoả thuận thì có j mà áp lực :)) cổ đông chiến lược đứng ra múc thì tốt quá

1 Likes

Bán đúng thời điểm đà rơi của VNI. Nên NVL lại sắp về vùng giá hấp dẫn < 17 mua dần được đến 14.8 thì Full Nav :slight_smile:

Giảm chán Lại Tăng! NVL lại vào pha tăng dài.

1 Likes

Bán. Nghỉ chơi! NVL 19.0

tiền nó thoát thế kia thì chả ra

1 Likes

Chờ về 14.6 AE mình lại tính tiếp nhỉ?!?! :slight_smile:

14.6 - 14.8 mua đẹp quá! 15 mua cũng được.