Ối...làng nước ôi: Tin này thì tuần sau thế nào đây?

Mai tớ bận up chút tài liệu thôi. Nếu rảnh up view ptkt bằng điện thoại

4 Likes

Mày ko hiểu tiếng người à?

Ceo taget x3 giá 2x

1 Likes

Thằng biến thái ml

Vào đọc jean chỉ xem giải trí thôi.:))

jen đâu. tự tin lên. đừng giống tuấn a bẩn