PAN: X2... giá trị

PAN nay đẹp quá rồi. Các bác còn giữ chứ :smiley:

1 Likes

chưa kịp cơ cấu thì nay em nó chạy mất rồi. chúc mừng ae trên tàu nhé. Q2 này nghe đâu ổn

2 Likes

Ổn thì múc thôi bác. Vài % ăn thua gì nếu đã xác định e nó ngon

1 Likes