Pha này chỉnh hơi sâu đây!

, ,

Bơ vơ dưới sân ga nhìn tàu chạy rồi cô đơn ko?

Sắp sập tới nơi rồi. Tây lông nó táng Ngân hàng sập tới nơi rồi. Cái đám nhiều giấy này biết đi về đâu.
Kinh tế còn khó khăn lắm.

Ờ thế à cứ dưới sân ga đợi chuyến sau nhé, bb

Chú vào mã nào dồi. Phím anh vài con nào

Giờ mua xác định chậm hơn ng khác 10 đến 15%. Nhưng tặng chú 1 con vẫn vào đc TCM

Sao ko mua VGT ?

Đây mới chân sóng.
Anh em lỡ tàu đừng tiếc mà đu vào mấy con dệt may, thịt cá…Bọn cổ rác này mỗi năm lại hú lên 1 tí xong sập về như cũ.

Tây nó kéo lên 1 tí rồi lại xả ngập đầu. Nay chắc 1000 tỏi.

TCM TNG VGT MSH GIL mà chú bảo cổ rác á :scream: