Phương pháp giao dịch theo dòng tiền

HHV

BCG

PHR

LCG

PVB

PVS

EVG

ST8

VC7

SGR

Chỉ số Vnindex trưa ngày 26/5/2023

PVB mua từ 8/5/2023 thì ngon quá

Vnindex cuối ngày 26/5/2023

1 Likes

AAT

DAH

TTA

C69

LPB

HTN

SRA