Phương pháp giao dịch theo dòng tiền

CTD

1 Likes

QNS

1 Likes

CEN

1 Likes

VHC

1 Likes

PTB

1 Likes

VGS

2 Likes

TCO

1 Likes

CMS

1 Likes

Bác coi giùm em PVT với ạ

PVT đây bạn

2 Likes

VIC

1 Likes

CMS ai có theo dõi để thoát khi có dấu hiệu

2 Likes

CEN tăng ghê

1 Likes

TCO tiếp tục

1 Likes

KPF hehe

KPF

2 Likes

Chỉ số Vnindex ngày 20/9/2023

2 Likes

đè ác làm cây sàn vét máng hôm qua là bắt bài vào nhịp rồi bác Fox. giờ ra tin CT mới nhiệm mua tiếp 3tr cổ. DN thay máu đoạn này có KPF YEG nhưng YEG volume bé quá

1 Likes

Bác cho xin cái hình HHV, dgc, fcn

HHV đây bạn nhé

2 Likes