Phương pháp giao dịch theo dòng tiền

Vnindex trưa ngày 4/8/2022

2 Likes

Bác xem giúp con Ceo ạ

CEO

2 Likes

Chỉ số Vnindex cuối ngày 4/8/2022

1 Likes

Chỉ số Vnindex trưa ngày 5/8/2022

Chỉ số Vnindex cuối ngày 5/8/2022

2 Likes

POW nay đẹp hơn rồi

2 Likes

vâng, e cảm ơn a

1 Likes

Bác Cáo cho em xin biểu đò con CEO @Fox0389352357

Qua tuần tăng. Động viên động thiên thời mà xin.
@AresKingStock vô xem nó có chán ko chứ lị

1 Likes

CEO đây bạn

3 Likes

Phải kết hợp nhiều phương pháp chứ. Động là tâm linh :))) cái này là dòng tiền

SSI

HCM

VCI

Chỉ số Vnindex trưa ngày 8/8/2022

Chỉ số Vnindex cuối ngày 8/8/2022

1 Likes

pow đi anh

POW

1 Likes

đường về bờ gian nan quá hihi