PTL- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Hôm nay cả 3 cùng nổi sóng

EVG nổi sóng

PTL nổi sóng

TDG nổi sóng

Kiên trì dẫn đến thành quả :pray:

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

MÚC…éo nói nhiều. Đỏ xanh ko múc PTL chẳng lẽ đợi đạp nhau giành giá TÍM

Con này của bác trồng cây thông sớm thế

Lên tàu lúc không ai để ý, em nó mới nhú mầm thì giờ lên cao phải sóng gió chứ bác

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

Để thời gian trả lời bác đúng hay sai nha :slight_smile:

T chưa và không bao giờ khuyên ace lên tàu lúc tranh nhau, t chỉ chia sẻ cơ hội lên tàu lúc vị thế tốt, chân sóng và không ai để ý bác à :pray:

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

PTL tiếp tục dẫn sóng sau khi chia tay nhiều ace sau một số phiên rung lắc :pray:

LƯU Ý: Tất cả những thông tin trên được cập nhật thường xuyên để cung cấp cho cổ đông cái nhìn đa chiều về doanh nghiệp, mọi nhận định đều mang tính chủ quan và không mang tính chất khuyến nghị mua bán của tonyphan_covid2020

Đừng tin những gì tonyphan_covid2020 nói, hãy tin những gì thị trường đang trả lời

Hãy cập nhật kiến thức thường xuyên và tin tưởng vào nhận định của bản thân, đó là sự đầu tư tuyệt vời nhất

Chúc mọi người đầu tư thành công

“Lãi” lớn nhất của tonyphan_covid2020 chính là sự chia sẻ đã mang lại cơ hội, niềm vui và hạnh phúc cho cộng đồng, đúng như slogan mà tonyphan_covid2020 đang theo đuổi

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

T12 lên 12 :smiley:

Ace cổ đông PTL cho t xin 1 cánh tay nào, kk

PTL vẫn tiếp tục dẫn sóng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

TDG hít khói theo sau :pray:

LƯU Ý: Tất cả những thông tin trên được cập nhật thường xuyên để cung cấp cho cổ đông cái nhìn đa chiều về doanh nghiệp, mọi nhận định đều mang tính chủ quan và không mang tính chất khuyến nghị mua bán của tonyphan_covid2020

Đừng tin những gì tonyphan_covid2020 nói, hãy tin những gì thị trường đang trả lời

Hãy cập nhật kiến thức thường xuyên và tin tưởng vào nhận định của bản thân, đó là sự đầu tư tuyệt vời nhất

Chúc mọi người đầu tư thành công

“Lãi” lớn nhất của tonyphan_covid2020 chính là sự chia sẻ đã mang lại cơ hội, niềm vui và hạnh phúc cho cộng đồng, đúng như slogan mà tonyphan_covid2020 đang theo đuổi

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"