PVL- Quỹ đất đẹp còn ít người biết đến

quá nhanh, mai lại đua rồi

Mình tưởng sang tuần mới ra tin mà ra sớm quá, vẫn mua đc tí, a hi hi

1 Likes

Cứt hay cơm thứ 4 hàng bắt đáy về mới biết hì

Chuẩn luôn là 3.5

Sao rồi các cụ.Thế là mất à