Qcg!đồng hành tỉ đô!

đẳng cấp??
phải phán múc chén cổ tức??.api 4k.qcg 10k.l14 20k.nhá.
vuốt đít ớ ẩn.theo nó dòi ăn sin đó.khà khà. :laughing:

giá đó??
thằng n.g.u tưởng ct 10%.mờ bán toàn ct 20%.hất ngược.tiền tấn đó. :laughing:

mặt anh 7 với đại tướng số 2 rất giống nhau. Đất Phú Thọ lên mấy hôm nay rồi.

1 Likes

bát tràng hả?kkk. :laughing:

đất dòi x to thêm.không cản dc.vde chọn ld tử tế.dòm lúc giá chết.múc. :laughing:
A7 mờ gặp đúng fan.đấu song thanh thủy.khủng long bạo chúa.

à.anh cường.mới tăng cấp dòi.mặt giống thế??kkk. :laughing:

làm sao cụ lí.mới A7.đấu dc thanh thủy.ăn ngìn năm.cd đợi tin đó.
lúc đó đua chổng đít.dờ tsan 9 mới tỉ đô.đé.o có dì.kkkk. :laughing:

1 Likes

phán l14 cực khó.lí do??
nó chia giấy thêm 100 lần.mới 3.2 tỉ cổ.bằng nửa hoà phát dờ.
thế phán dì?phán dì sai tất đó. :laughing:

Khà khà. Drh. Khi nào về dưới 4 múc ca ạ. Trừ khi ko còn lái. Còn lái là ko có giá 4

drh cổ dẻ dách.cố mới x dc 5.10.kkk. :laughing:

1 Likes

Khà khà. X5 x10 mà đệ nghe như 5%_10%

mấy thằng kì vọng 10%?bọn t+.nhằm úp bô lái.hỏi thằng nào giầu dc??
mấy chú kì vọng x5.ôm lâu.đồng hành lái?thằng nào chết chửa??
thông tuệ lên.kkk. :laughing:

1 Likes

bởi thế.
chọn đúng cổ.x5.x10 dễ ăn hơn 10%.30% đó.kkkk. :laughing:

1 Likes

api.anh lăng.có chữ dì nhở??
đủ nắng hoa mới nở.ôm lâu tất x đông đó. :laughing:

1 Likes

l14.cổ sư phụ anh.anh biết mấy anh ngĩ dì.chú nao chán??bán tất đi.anh chết.hố hố. :laughing:

1 Likes

tham-van-tam
Chậu tụ bảo. Ai có được nó sẽ là phú ông địch quốc :laughing: :laughing:

Có những triết lí kinh doanh ngàn đời ko đổi. Mua rẻ bán đắt. Ai đi ngược ăn mà.y tất. kk

bọn báo lúc đé.o hô do luật mới ấm??
cmn.thứ to nhất không bảo.
dờ nó diêta bọn con nợ đoạn cuối.lúc chết bà tất??bọn bank tháo cống tiền.không ấm anh cùi.kkk. :laughing:
bởi thế.múc cổ đất?chọn thằng vay bé.bọn đó ok.dỏi.giống l14 hoặc anh lăng.bà loan đó.
mấy thằng ct ngu.bị cướp cti.dòi đợi bắt hoặc cầy.ông chủ thật là băng.

1 Likes

dtu phải gửi tiền vào bọn anh tài.nhá.
cấm chơi bọn đầ.n độn.khà khà. :laughing:

1 Likes

đánh chắc.tiến chắc.
đại tướng võ nguyên giáp bảo dòi.cấm sây 30 năm.phá 1h.:laughing: