Săn cổ tức tiền mặt cao thời gian tới!

Xấu hổ các pro quá túi xoá đi chứ. Các pr giỏi quá cái gì cũng biết

Chờ về 10 vào cho an toàn pro

1 Likes

Tui dân kế toán kinh tế quốc dân mà bài đó thầy ốm nên không biết có các pr chỉ ra mới biết tỉnh cả người

F0 ra toàn hàng tăng vài phiên trần
TDS. MVN,HTL. SVC. Tiếp theo là SAC

Có vẻ SAC là cổ phiếu trả cổ tức tiền mặt cao nhất con lại trong năm nay

Điều khó nhất của SAC là nhỏ bé mọi người chưa biết đến nhiều

Thế này thì SAC còn tăng dài Doanh nghiệp bị bào mòn lợi nhuận vì cước vận tải biển phi mã

Người buồn người vui về cước vận tải biển Doanh nghiệp xuất khẩu căng thẳng với cước vận tải biển - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn

Game SAC là Game chia cổ tức cao nhất của dòng vận tải logictic biển năm nay.

Khó quá bỏ qua. Diễn đàn ảo mà :grinning: :grinning: :grinning: