SCR: Sắp Chết rồi mà mãi ko chết thì Sẽ là sống dai, sống khỏe. Mời anh e xơi

Giá đáy 10 năm mua thêm chứ bán gì? Tao đầu tư theo phiên đâu. 15 ngày sau ngày mua nếu giá ko tăng thì bán

1 Likes


Uy tín nhé ae. Tớ đc đào tạo bài bản nhé. Uy tín luôn, cam kết ko lùa gà :rofl::rofl::rofl:
Đc ko thầy 7 @Cristiano-Ronaldo

1 Likes


Trông uy tín đấy

1 Likes

Thầy 7 @Cristiano-Ronaldo đã đá bóng giỏi, đánh chứng đỉnh lại còn đào tạo tốt nữa. Ae qua học thầy 7 để thầy cấp bằng siêu tốc nhé :rofl::rofl::rofl: