SGP - Cảng Sài Gòn được xướng tên làm siêu cảng cần giờ- link

Tây đang mua áp đảo

SGP siêu cảng cần giờ dần lộ diện

SGP vẫn là siêu cảng anh em nha

Trần nào AE

Anh Em còn hàng ko???

Đến đoạn tay to vào khác hẳn chưa AE.

Chúc mừng AE sắp nhân 2 tk nhé

SGP cổ phiếu tiềm năng lớn