SNZ - Doanh nghiệp BĐS Khu công nghiệp có quỹ đất hàng đầu nhưng định giá còn quá rẻ

lên thôi ad

Phía bắc mình mua KBC, phía Nam tính mua SNZ, IDC xem thế nào
Đón làn sóng KCN

1 Likes

Szc múc mạnh! Giữ tới cuối năm

1 Likes

cũng chung thuyền ạ kk

1 Likes

Hàng yêu thích của c.

2 Likes

e thấy mai là SZC nó tăng lại luôn

2 Likes

C mới chốt 4x, tính quay lại đây em

1 Likes

lên luôn c ơi

2 Likes

SZC okie đấy Nhậm Doanh Doanh
Lệnh Hồ Xung dạo này sức khỏe tốt không

1 Likes

mình ở ĐN, vẫn vững tin SNZ

1 Likes

mình vẫn còn hold luôn đây

tiền vào tự tin mà hold pk bác

1 Likes

Um, xem như khoảng đầu tư dài hạn thôi

2 Likes

Tui vẫn hold, chờ ngày hái double

1 Likes

chờ thôi bác

1 Likes

.

Ngày mai 21/9 chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt 11%

1 Likes

đang cạn vol, chờ vượt đỉnh thôi

1 Likes