Techcombank - chu kỳ tạo đáy lợi nhuận

qua tết lên 40 ko ad ơi

1 Likes

dư sức nhé

TCB vẫn hold bth

mạnh quá ad

1 Likes

image

1 Likes

mạnh quá ad, msb tím luôn rồi

1 Likes

image

1 Likes

msb mạnh thật

image

image

gần tới target

Leader dòng bank rồi bác, quá khỏe. Mình vào TCB giá 28, cầm đến hết 2025 xem em nó thế nào.

1 Likes

sóng bank thường khoảng 2,3 quý, cầm qua 2025 là cũng lâu đấy

2024 giá sổ sách dự phóng của TCB sẽ lên tầm 43 thì thị giá về đỉnh cũ 58 cũng là bình thường, giá đó PB mới 1,3x chưa ăn thua gì so với giai đoạn đỉnh PB =2. Chưa kể mấy con ACB MBB bây giờ P/B cũng lên 1,3- 1,5 lần hết rồi. Note lại 12/2025 xem có được x3 x4 không nha bác, lãi x2 không bõ bèn gì.

cũng tùy thuộc vào tình hình bđs thế nào

1 Likes

đỉnh quá ad

1 Likes

mạnh thật

2 Likes