TGG - Rồng Ẩn Mình

Các bác đã biết phải làm gì chưa

Lại chuẩn bị sụp sao

1 Likes

Làm gì?

Mua quanh giá sàn 3.0x. Rơi mà thanh khoản lớn thì nhanh chạm đáy vì sẽ ko còn hàng để bán. Mua lấy vị thế 2% để theo dõi cũng dc. Tôi thì chỉ theo dõi đã. Vẫn là tạo 2 đáy và giá trên MA20 và bolinger ban bóp lại thì mua vào mạnh. Giờ ôm tiền xem lái làm trò.

Game hạn chế niem yết ha mấy chế

QBS mới chính là rồng ẩn mình đấy

Tôi nhìn hành động giá với khối lượng thôi. Game hay ko game toàn bọn chim lợn hô hào không có căn cứ. Quan tâm làm ■■■ gì. Gà mới để ý mấy bình luận kiểu ỉa bậy như thế. Cái gì mà game đổi chủ, game tăng vốn, chiều này trần… láo toét mất dạy hết. Đồ thị thì không lừa mình được. Nhiều người nói do lái vẽ ra =)). Tôi thấy đúng. Nên cố mà canh theo hành động của lái lợn lái ■■■ kiếm ăn.