Thành bại tại Vn30. Cần thận trọng hơn

Nhắc nhẹ lại cho ae nào theo wyckoff hay VSA nhé. TRánh bias, nhiều cổ pha đẩy giá rồi, mẫu hình tích lũy như SGK nhưng không có nghĩa bọn còn lại sẽ như vậy :)) Tàu chạy sau thường là tàu chậm, chưa chắc đã chất lượng. SOS cách UT 1 vài phiên thôi. Các cao thủ thường quan tâm đến phân tích vsa nhiều hơn ( giá và khối lượng, not VSA term)

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2306 gần như không đổi so với phiên trước đó và đạt giá trị -5.15 điểm. Điều này cho thấy sự thận trọng vẫn còn trong ngắn hạn.

1 Likes

VN30 giờ chắc chỉ có VIC ngon

1 Likes

oke sốp