TIN CHÍNH THỨC! A7 rời khỏi HDQT L14. Có đôi điều nhắn nhủ với anh em ôm cổ BDS!

Cung cầu tự nhiên. Rồi sẽ đến lúc giá cao vol tự khắc lớn dần theo giá. Dân TA sẽ hiểu

1 Likes

lúc ăn thì cười khanh khánh. Tung hô thần tượng lúc xuống quay ra chửi. Loại đấy ko bao giờ chiến thắng đc trong thị trường ck

2 Likes
2 Likes

Ngày đó sắp đến rồi.

1 Likes

Hehe, vì thổi lên như ku 7 lỗ chõng vó ra, nhốt tốn cơm hả bác

Còn như ku Nhân là do lời 154 tỷ mà, nhốt là … hốt luôn

Đặc sắc chỗ đó

1 Likes

Có kẻ lừa đảo nào mà dí súng không ? Người tham còn rất nhiều nhưng kẻ ■■■ mới đi hô hào chứ

Thì đừng tin đừng mua quay sang con khác mà mua quan tâm đến L14 làm gì. Nhiều mã làm giầu lắm sao cứ phải soi L14. Ko có thì té ra chỗ khác để Công ty L14 phát triển đừng chim lợn đè xuống rồi múc liếm như C Hó liếm

1 Likes

Không mua L14 chỉ là chửi thằng tử tế nhất ấy

Cầu thế giới giảm làm xuất khẩu giảm thì chính phủ sẽ làm gì để kích cầu xuất khẩu đây?

1 Likes

Đội của Khai hôm nay nín thở bóp cò rồi hay sao mà k thấy ai lên F vậy?

1 Likes

Bận đi gom hàng

2 Likes

Cho xin cái view về MBG Khải ơi

1 Likes

Mbg em chưa soi anh soi con MST nhé giá này nhặt đc

3 Likes

Thanks Khải nhé

1 Likes

MST đợt trước đánh rất khó chịu, con hàng quen thuộc

1 Likes

A7 tro lai. Chan song than co dat la day chu dau

1 Likes