Top các điểm mua lướt sóng

KBC đạt target

Chốt lãi chờ tái tích luỹ tại vùng gap

GEX đạt target, khuyến nghị chốt lời

Điểm mua T+ hôm nay

VHC

TNG

HHV

Điểm mua t+ đối với MSN, sau khi có pha rũ bỏ, cổ phiếu có dấu hiệu quay lại nền

2 cổ phiếu ngân hàng còn điểm mua

VPB

LPB

LPB + 11% (T+9)

chấm hóng chiêm nghiệm

1 Likes

BAF thoả điều kiện điểm mua pullback, test 2 đáy ngắn hạn hành công. Khuyến nghị mua.

Điểm mua: 27.3 => 27.6
Cutloss: 26.2
Target: 30

KBC về vùng giá an toàn để giải ngân làm vòng mới. Đoạn này cũng k cần thiết phải dò đáy, có giá chiết khấu đủ hấp dẫn thì tham gia, target ngắn về test đỉnh cũ.

Cổ phiếu đầu tư công về vùng giá giải ngân an toàn:

HHV

KSB

Điểm mua ngành cảng - vận tải biển

HAH: 43
VSC: 21.5
SGP: 21

Dừng khuyến nghị khi giá cách điểm mua hơn 1%

Ai mua được SGP chắc h cũng gần 40% rồi nhỉ :smile:

Cái gì cũng đẹp, mỗi tội thanh khoản hơi kém :smile: