TPB - Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Tầm Nhìn (2023 -2024)

Giai đoạn mua là ăn hả anh?

1 Likes

chọn điểm mua khéo cũng có quà

1 Likes

vâng,giai đoạn này thị trường bò lên trong nghi ngờ

Bác lý luận xem ạ, e đây cũng hóng lý luận và công thức riêng của bác :grin:

1 Likes

nay đóng trên 24 là break đỉnh, ối ae lại nghi ngờ

3 Likes

Ngành bank giờ chỉ có đi sideway. Tăng vốn xong mới dẫn sóng được. BDS và cổ chứng dẫn sóng nhịp này anh Đức ạ

2 Likes

chuẩn luôn

3 Likes

sideway up là được, TPB vẫn đang có trend khỏe hơn các bank khác, lượng cổ đông lại cô đặc và cổ tức bằng tiền chia nhiều

3 Likes

BĐS với chứng mà dẫn tiếp là oẳng nhanh hơn nữa cụ ah. Xoay tua thì còn bền bền đc tý k thì chết yểu.

2 Likes

Tpb không biết có giống bsi không nhỉ toàn hàng tốt cô đặc

2 Likes

Hàng rác kéo chạy trần ầm ầm còn hàng tốt xem cơ bản ngân hàng này lợi nhuận tốt cổ đông cô đặc mà không lên được mấy không hiểu vì sao

1 Likes

phụ thuộc vào dòng tiền nữa bác,giai đoạn đầu SBV quay xe tiền vào chứng khoán chưa nhiều,ngấm dần sau tiền mạnh thì tăng mạnh thui

1 Likes

hang rác chạy trước là cổ tính dánh lên vì cơ bản là tương lai tốt lên thì ai cũng nhìn ra rồi, nên hàng rác cố tình dánh lên trước để khi tt lên thật thì sẽ phân phối ra sau

Tài sản 700 tỷ ROA bằng 2 thôi, 1 năm nó lãi 14k tỷ. Mua vốn hóa này thời điểm đó cứ 2 năm là lãi bằng vốn hóa, cỗ máy in tiền

1 ngày giao dịch 2tr cổ liệu có ít quá không?

TPB cô đặc dần, rồi lên mạnh đó

Theo thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 25/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank; mã: TPB) đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.199 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT TPBank đã đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 22.016 tỷ đồng thông qua chia cổ tức tỷ lệ 39,19% bằng cổ phiếu. TPBank sẽ phát hành gần 619,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 39,19%. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2023.

Nguồn vốn đến từ lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 là hơn 1.536 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 2.561 tỷ đồng và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022.

1 Likes
2 Likes

Có vẻ tpb ít đc nhỏ lẻ quan tâm, bảo sao nó cô đặc

Ace thấy TPB ok chưa ạ?