Vài ngày nữa ra tin GDP năm 2022 tăng mạnh 7,7%. Lúc đó Vn-Index tăng lên 1100

vùng đáy lên thường tăng vào buổi chiều

khớp có 2.100 tỷ VND à, ít thế

sẽ vượt 1055 và dòng tiền vào mạnh

tháng 1, ck tăng mạnh

tuần này tăng cả tuần

VCG mạnh nhỉ

1 Likes

hut bán chưa

1 Likes

hôm nay xem xét chốt lời

khó giảm sâu

Dig có khả năng lên được 18.19 không a

DIG lên trong 3 tuần nữa

chúc mừng

tăng 10 điểm

vượt 1100

dự báo chuẩn

chúc mừng năm mới

chúc năm mới phát lộc

có cổ phiếu tím

năm mới phát tài