VC7: Bull Trap Th9

chào các cổ đông VC7

1 Likes

pic chuẩn

2 Likes

đệt, anh mua pht rồi mới thấy bài viết của em :smiley: may mắn mua ngay đáy :smiley:

2 Likes

chúc mừng a hh

1 Likes

hay quá a

Đội lái này có vẻ ít tiền. Ko có tiền oánh lên hả anh :smiley:

Đợt pht trước sau ngày chia từ 13,x oánh lên 1 mạch 3x luôn

Em VC7 khó chiều lắm đây