VCB: Cảnh Báo Rủi Ro

Hiện không nói chắc được bao lâu chỉ biết với mãi lực này là còn chỉnh

1 Likes

xem lại chuyển động giá từ ngày cảnh báo, vị trí cảnh báo ngay tại đỉnh giá của VCB

2 Likes