VCC - mục tiêu 4x chào đón 40 năm phát triển Bền vững, game phát hành 1 1 giá 10k, BĐS mở bán

Chúng tôi kiến nghị liên tục các nội dung thông qua việc tham gia các hội, đoàn thể để cùng có ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền. Đến nay qua nhiều giải pháp quyết liệt, Thiên Ân là một trong những dự án được đưa vào kế hoạch cuộc họp xem xét kế hoạch sử dụng đất. Như vậy, quy hoạch 1/500 điều chỉnh và kế hoạch sử dụng đất của dự án sẽ sớm được thông qua trong tháng 4/2024”, ông Trung phát biểu tại Đại hội.

Tổng giám đốc Vinaconex 25 thông tin thêm, tại Dự án Khu đô thị Ngân Câu đã hoàn thành hành phương án bồi thường GPMB cho 16,3 ha.

Nén chặt… Bung mạnh…
VCC vào sóng

A e xem giúp ạ

Dự án Thiên Ân có biến???

1 Likes

Các Anh ở Đà Nẵng, Quảng Nam Đồng Nai mà vào thì đừng hỏi

Dự án Thiên ân sẽ là con gà để chứng vàng cho VCC bác a

1 Likes