Vĩ mô thời gian tới sẽ ra sao?

2022 80% dân CK sợ nhất cổ Đất chia 10-20 lần lúc đó là an toàn nhất nay mới đầu 2023 thôi , cổ Đất còn hành trình dài đi lên nữa khi chính sách vĩ mô đang ra sức tiêm doping .

e full cổ bds dân cư và bds kcn

Đi tập tạ gồng lãi đi , mỏi tay đấy .kkk

1 Likes

Thứ 6 12/5/2023
VNI tăng 9 điểm
Thanh khoản 11,9k tỷ
Nhóm cổ BĐS vẫn xu hướng đi lên


Thứ 2 15/5/2023
VNI giảm 1 điểm
Thanh khoản cao hơn 13,6k tỷ
Vẫn nhiều cổ cỏ trần
PSH nay sàn sau chuỗi tăng nóng


1 Likes

Thứ 3 16/5-2023
VNI gần như đi ngang
Thanh khoản hơn 11,2k tỷ


Thứ 4 17/5/2023
VNI giảm 5 điểm
Thanh khoản 13,2k tỷ
Cổ cỏ vẫn CE
Lãi suất tiền gửi giảm tiếp


Thứ 5 18/5-2023
VNI tăng hơn 7 điểm
Thanh khoản 11,7k tỷ
DIG sàn


1 Likes

Thứ 6 19/5/2023
VNI giảm 1 điểm
Thanh khoản 13,3k tỷ


Thứ 2 ngày 22/5/2023
VNI tăng 3 điểm
Thanh khoản 12,5k tỷ


Thứ 3 23/5/2023
VNI giảm 4 điểm
thanh khoản 12,8k tỷ


Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ LS

Thứ 4 ngày 24/5/2023
VNI giảm 4 điểm
Thanh khoản 13,7k tỷ


Thứ 5 25/5/2013
VNI tăng 2 điểm
Thanh khoản 11,7k tỷ


Thứ 6 26/5/2023
VNI gần như đi ngang
Thanh khoản 10,8k tỷ
Cổ cỏ vẫn CE khắp nơi
Một số cổ BĐS KCN dậy sóng HUB , NTC , CIG


Chính tiếp tục đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho nên kình tếThứ 2 29/5/2023
VNI tăng 11 điểm
Thanh khoản 13,7k tỷ
Hầu hết cổ cỏ CEThứ 3 30/5/2023
VNI tăng 3 điểm
Thanh khoản 16,4k tỷ
Cổ cỏ BĐS vẫn tiếp tục sóng CEThứ 4 31/5/2023
VNI giảm 2 điểm
Thanh khoản 15,8k tỷ
Cổ cỏ BĐS vẫn tiếp tục sóng CE khắp nơi
con sóng cổ cỏ 2023 khủng khiếp thật, bán thua mua là thắng .Thứ 5 1/6/2023

2011-2021 : Hàng loạt dự án BĐS cắt lỗ 20-30-50%

PVL cắt lỗ dự án dang dở cả 100 tỷ

2023 cũng hàng loạt BĐS đang cắt lỗ 20-30-50%

VNI tăng 3 điểm
Thanh khoản 13,8k tỷ
Cổ cỏ vẫn trần khắp nơiThứ 6 2/6/2023
VNI tăng hơn 12 điểm
Thanh khoản 18,3k tỷ khá so với nhiều tháng trước .


Thứ 2 5/6/2023
VNI tăng hơn 6 điểm
Thanh khoản 17,5k tỷ
Cổ cỏ vẫn CE khắp nơi
Tiếp tục đề xuất giảm 36 khoản thuế phí