Vĩ mô thời gian tới sẽ ra sao?

Thứ 3 28/2/2023
VNI tăng 3 điểm cổ cỏ sàn hàng loạt
Vẫn có cổ tăng trầnChuyên gia lo sợ

Thứ 4 1/3/2023
VNI tăng 15 điểm
Họ cổ vận tải trần khá nhiều HAH ko tăng trần
Họ cổ đầu tư công cũng trần nhiều
DIG vẫn nằm sàn do có tin thanh tra cổ phần hoá CtyThứ 5 2/3/2023
Sau phiên tăng 15 điểm hôm qua với hàng loạt cổ mệnh giá nhỏ trần khắp nơi phiên hôm nay VNI giảm nhẹ
Thank khoản cũng khá thấp hơn 6.300 tỷ
Vẫn có cổ cỏ tăng trần
Tạm ngừng gói hỗ trợ 110k tỷ

Thứ 6 3/3/2023
VNI kết phiên bay 12 điểm
DIG sàn do tin thanh tra cổ phần hoá còn dư âm
LSS sàn
Một số cổ cỏ vẫn trần
Thanh khoản VNI hơn 7k tỷ
Thị trường vào nhịp cưa chân bàn = Bò tùng xẻo
Thay gói hỗ trợ nhà xã hội 110k tỷ bằng gói 120k tỷ 4 Bank lớn đảm nhiệm
https://vietstock.vn/2023/03/big-4-ngan-hang-se-trien-khai-goi-tin-dung-120-nghin-ty-dong-757-1044852.htm?fbclid=IwAR0lxp3bqdfxIZr9kRpO7Oyj34gQnYYsAv3ERfPNchEM_XgSVYo0-nMmCeM


Thị trường tập trung sóng penny

Thứ 2 6/3/2023
Chính phủ ban hành nghị định 08 hỗ trợ DN BĐS
cổ phiếu BĐS phiên hôm nay bung lụa
Kết phiên VNI 2 điểm trong phiên giao dịch có lúc bật tăng 14-15 điểm
Hàng loạt cổ BĐS trần
DIG lau sàn 1-2 phiên khi có tin bị thanh tra hôm nay đã bung lụa trần cứng
Thanh khoản VNI hơn 6.8k tỷ


Thứ 3 7/3/2023
VNI tăng 10 điểm
Nhóm cổ BĐS trần cứng hôm qua phiên nay quay đầu chỉnh
NKG tăng gần trần
Thanh khoản VNI hơn 8,2k tỷ


Thứ 4 8/3/2023
VNI 11 điểm trong nghi ngờ


Báo chí lo sập

Thứ 5 9/3/2023
VNI vẫn tăng điểm , cổ nông nghiệp , hàng không tăng điểm mạnh
Cổ cỏ vẫn thay nhau trần
Thanh khoản VNI cải thiện


Thứ 6 10/3/2023
VNI kết phiên giảm 2 điểm
Thanh khoản 8,7k tỷ
Vẫn có cổ cỏ trần


Một Bank đứng thứ 16 Mỹ phá sản

Chính phủ ban hành nghị quyết 33

DIG lùi thời hạn ĐHCĐ sang tháng 6/2023 sau khi có thông báo thanh tra cổ phần 28/2/2023

Thứ 2 13/3/2023
Sau khi 1 Bank đứng thứ 16 ở Mỹ phá sản
VNI gần như đi ngang
Vẫn có cổ cỏ tăng trần , bên cạnh cũng có cổ sàn
Thanh khoản VNI hơn 11k tỷ


Thứ 3 14/3/2023
VNI giảm hơn -12 điểm
Thanh khoản hơn 10k tỷ


Ngân hàng ra tin hạ lãi suất

Thứ 4 15/3/2023
VNI bật tăng 22 điểm sau khi có tin ngân hàng nhà nước hạ lãi suất tái chiết khấu -1%
Hàng loạt cổ chứng trần
Cổ đất nhiều mã tăng trần và sát trần
Thanh khoản hơn 10,6k tỷ
Có tin họp để bàn nhà nước góp quyền sử dụng đất vào DIG1 Likes

lúc nào ls cho vay 7%.đất lại cướp.múc.lạ dì? :laughing:

1 Likes

Thứ 5 16/3/2023
VNI bay hơn -14 điểm
Hàng loạt cổ trần hôm qua nay chuyển sắc đỏ hoặc xanh như cổ chứng
Các cổ cỏ vẫn có sức tăng giá mạnh
Thanh khoản hơn 9,4k tỷ
Giá vàng leo đang sát đỉnh lịch sử


1 Likes

Thứ 6 17/3/2023
VNI gần như đi ngang kết phiên giảm -2 điểm
Thanh khoản hơn 10k tỷ


chiên da bảo 1k2 hẵng vào.1000d.900d quan sát cật lực. :laughing:

1 Likes

Thứ 2 20/3/2023
VNI bay -22 điểm
Thanh khoản hơn 9,7k tỷ

Thứ 3 21/3/2023
VNI bật tăng 9 điểm trong phiên có lúc rơi về mốc 1017
Thanh khoản 8,3k tỷ


Thứ 4 22/3/2023
VNI tăng 8 điểm
Thanh khoản 8,6k tỷ
Cổ cỏ lại CE