VIC: Quá Trình Tạo Đáy Của Một BlueChip

2 Likes
2 Likes

:rofl: cắt lỗ cho anh vào tí

2 Likes