VIC vươn tầm thế giới. Xe điện V phủ sóng 5 châu. Giá về nền 5x

định cái cc , bán ròng 30 phiên lên đưa đít à ,

1 Likes

Định mua khi nó về Ma20 nhưng nó thủng luôn thì a lại thấy xấu :rofl::rofl::rofl:

Gãy thì bỏ thiếu gì con đánh. Như thép, bán lẻ sẽ là minh chủ sóng quý 4. Bđs, ck hết nạc rồi

Bớ @HarleyQuinn tco 50% rồi :joy:

Anh em đừng đu nữa nha :cold_face: anh chỉ chat với em quyn chứ không pr mã này.

1 Likes

2 năm nữa VIC lên đc 200k ko chủ pic

Xa quá, anh chỉ biết đầu năm sau có giá trên 8x

Cảnh báo!!! Anh em nhìn vic anh mua giá 60 mà ngẫm ceo l14 dig ssi. Đoạn sau cẩn thận vic 60 về 52 đấy :cold_face: đừng để anh cười anh em khóc anh đé.o vui nổi :joy: (vui trọn vẹn ấy :joy:)

chấm hóng pic vậy… co người còn bảo còn bục đáy nữa đó cụ , tt nó úp, mà nhà anh V dowwn dowwn hết nước

Đồ nhà làm đem chợ tây bán thì mấy cái ngon ngon rẻ rẻ ở nhà húp chán. Với phong cách nước sôi đổ vào dit như a V thì anh nghĩ sang năm thôi hái quả được rồi :joy:

ôi VHM cuối cùng cũng dc ngóc đầu

dgdrtgdrgdf

Mới tăng tí khen lấy khen để :joy:
Broker khoe phím lệnh
Anh khoe bơm oxi vậy :joy:

1 Likes

Vic sáng mai không mất 52.7 thì không có gì phải lo lắng anh em ạ

Mà có mất cũng đé.o cần phải lo lắng :joy:

1 Likes

VIC giảm dài sẽ hồi dài chứ bác

Nhiều ae khác cắt lỗ hết VIC rồi

Nhin xe vinfast chạy liên tục trên đường e biết tiêm năng của VIC
Tải lên: IMG20230920163225.jpg…
Đang xử lý: IMG20230920163224.jpg…
Tải lên: IMG20230920163222.jpg…

thôi a để yen cho nó được yên ổn đi nào, từ ngày anh khen nó ngon là ngày đó nó đạp sấp mặt đến giờ đó, a còn giữ VHM ko ?ư

1 Likes