VIX - CTCP Chứng khoán VIX

Vix sẽ có giá 2x

2 Likes

Mua rẻ hơn cả phát hành thêm sợ gì

1 Likes

chắc cuối năm luôn hả bác

haizd, hôm nay lại sàn, ko hiểu nổi

thiều gì hàng mà chơi hàng mượt rủi do cao

Rủi ro cao thì lợi nhuận lớn, hàng cơ hữu của mượt có đặc điểm là cơ bản của nó tốt!

Em múc STB cho lành

STB đợt rồi triết khấu từ 30 → 22
VIX triết khấu từ 25 → 13.
Chưa kể VIX phát hành giá 15, STB thì hàng nhiều như quân nguyên, chưa biết thằng nào lành hơn đâu cụ!

Thấy nhiều nhóm đồn vix 2x

Đồn gì nữa, riêng tiền mật phát hành đợt vừa rồi với giá 15, múc thời điểm đáy thị trường thì theo cụ em nó đáng giá bao nhiêu. Nhất là vào tay tuấn mượt?!

Anh em khoẻ chứ?

Về 5k

1 Likes

đợi anh ra khỏi đây anh sẽ kéo

Về 1

Lên tầu thôi Anh em