Vix. Mục tiêu 30 năm 2024

Tỷ giá xuống ntn. Sao ko phi.
Screenshot_20231121-115244_Google

1 Likes

Cứ nhích dần cũng đc. Từ mai là vượt 17. Chờ thời cơ vit ga thôi.

Vix giờ trông hấp dẫn phết. Ổn định giá 17 và phi tiếp.
Hôm trước ông nào cứ nghĩ nó sẽ đc về khoảng 13 đến 15. Một cách nghĩ thiển cận. Lái nó nguu mà nó đưa về 13 để cho các bố húp.

Với tỷ giá Usd xuống 24.1 và chỉ số Dxy về 103.2 thì Vix phải có giá trên 20 mới đúng, so với thời điểm trước đó. Mấy anh Lái đang đè quá.

VIX rất sáng trong ngành ck, ưu tiên có trong danh mục ạ

Giữ chặt hàng lên 2x.

VIX lên 21 vẫn rẻ nhất dòng ck về định giá.

Mai Vix thể hiện như ngọn đuốc soi đường dòng chứng nào. Ce phát cho máu.

Nay Downj giảm rôi. Lái Vix mượn cớ đè tý rồi đẩy ce nào.

Đúng kế hoạch đánh giảm rung đầu phiên. Cuối phiên ra sao đây.

Vít ga lên tý cho nó mát nào. Đi thế này tốn xăng lắm.

Các bác thấy Vix thơm như mít chưa.

Kiểu này chắc lên đc 19-20

Bác ko đọc tiêu đề à.

Nay vẫn 2023, 2024 còn xa lắm.

Cuối tuần Vix giá 20 rồi bác ơi.

Để xem.

Mai các bác vào ủn mông em nó mạnh hơn nhé!

Nay lái đã đẩy một cơ số chú xuống tàu.

Đến nay các ace đã lên tầu chưa nhỉ để tàu lăn bánh. Sao ace im lặng thế.

1 Likes

VIX vượt đỉnh sẽ đưa ra target sau :sunglasses:

1 Likes