Vn-Index đang ở sóng tăng Eliot và hướng tới giá 1136

lên 1124 à

1 Likes

nghỉ thôi mọi người

quan sát chưa mua

2 Likes

có tin gì mà giảm

đạt đỉnh xong rồi

1 Likes

Haha

thank

cuối tuần vui vẻ

chuẩn bị thủng 1000

Pic này toàn một bọn ngáo? Hay 1 thằng điên lập nhiều nick?

topic chuẩn đó