Vn-Index đạt đỉnh 1130 và giảm về lại 960

nhiều bạn thua lỗ tiếp

Sắp thủng 1000 rồi

chưa mua, sắp giảm mạnh

thủng 1013 là xấu

phiên mai xấu

giảm 10 điểm rồi

giảm rồi

1 Likes

bull trap thôi

tuần sau giảm mạnh

sắp Uptrend kìa

HPG đạt đỉnh

ko phải tin tốt

lên 1100 ko

1 Likes

tín xấu cuối phiên

tuần xấu giảm tiếp

tin tốt mà chứng khoán ko tăng

1 Likes

nghỉ ngời đi

cafe thôi

tiền vào yếu quá

chưa thấy giảm mạnh