Vn-Index đạt đỉnh 1130 và giảm về lại 960

nhiều bạn thua lỗ tiếp

Sắp thủng 1000 rồi

chưa mua, sắp giảm mạnh

thủng 1013 là xấu

phiên mai xấu

giảm 10 điểm rồi

giảm rồi

bull trap thôi