VPH ÔNG TRÙM BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ BÈ Q7 (đất nhà bè tăng theo ngày)

Trong tờ trình đại hội lần này cụ có cao kiến gì không ạ!

Nhà xã hội lên ngôi ;))

VPh hay đấy

1 Likes

Mong cụ khai thông cho ae!

Em chia tay VPH, chúc các cụ trên tầu mạnh khỏe, thật sự đến nản rồi ạ

Có khi giờ đánh những ndn, mhc lại thơm.