VPH - Phiên Thứ 6 đã CE, Ông Trùm BĐS Sài Thành, bán Cổ phần Cty con (đã nhận trước 200 tỷ) và hợp tác với Lotte Land

1 Likes

Hôm nay VPH vắng nhỉ
các bác bán hết rồi à

Cổ đông lớn thì họ mua ầm ầm, còn đề cử HĐQT này nọ
Nhỏ lẻ thi nhau bán … huhu
còn mỗi em trên tàu VPH sao???

kiên nhẫn có ăn

VPH nhìn chung rất cô đặc