VPH - Vạn Phát Hưng, Ông Trùm BĐS Sài Thành, bán Cổ phần Cty con (đã nhận trước 200 tỷ) và hợp tác với Lotte Land

Đợi cổ tức mà lâu dữ :smiley:

1 Likes

Cung ít , cạn rồi…

Sắp sàn rồi :grinning:

Ko sàn mới buồn akakka

Tức ghê :grinning:

about-4

1 Likes

Kiểu j Chủ tịch Lotte chả vào Sài Gòn
Và gặp VPH để chuẩn bị khởi công…

Ai hiểu đc huệ thì giàu. Hố hố. Vph chờ hoài ko về 8 nhỉ

Khi Nam Sài Gòn ngày càng phát triển…

Giờ Lotte bơm tiền cho VPH đi gom đất ở khu Nhơn Đức là vừa, tương lai phục vụ khách từ các khu dân cư, đô thị khá lớn từ phía Long Hậu.

Đất sài thành giờ có Nhà Bè là dư đại tăng nữa thôi vì hạ tầng phát triển mạnh

1 Likes

vph dài có vẻ hay nhỉ

1 Likes

ôm thì hay, chứ lướt lát không hay đâu bác

3 Likes

tuyệt vời bạn à

Chúc mừng CMS
Oánh khiếp thật, bất chấp thị trường

LSG cũng vậy

Vào xem nhé

Dài cả Cổ rồi …
Hôm nay đành phải bán 1 phần khi Xanh
Vào ít sóng ngành khác

Hố hố

ma cũ bắt nạt ma mới, về 1 mối mới lên được bác. Nhỏ lẻ chỉ cần ngồi im.

1 Likes

May vào ít TTH ấm lòng ko thì chết mất …
DC4 cũng CE…

1 Likes

DC4 ngon vậy mà bác lại xuống

1 Likes