Vùng này đã là đỉnh?

, , , , ,

Trong cuộc đua hướng đến phát triển bền vững, doanh nghiệp TMĐT cần chú trọng các yếu tố về nguồn lực, cơ sở hạ tầng cũng như công nghệ mới để đạt được hiệu quả chuyển đổi tối ưu.

Đồng USD sẽ tiếp tục mạnh trong năm nay do tăng trưởng toàn cầu giảm nhẹ, lợi suất trái phiếu Mỹ và sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.

Ngành xuất khẩu Việt Nam tăng cao nhờ Việt Nam biết tăng cường xúc tiến, quảng bá theo hình thức trực tuyến đối với các sản phẩm đã được mở cửa, xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường gắn liền với các hoạt động ngoại giao.

Dệt may và da giày được đánh giá là tăng trưởng mạnh nhờ một phần do hiệu ứng cơ sở thuận lợi.

Từ quý II tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hồi phục trong KQKD của các danh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng (đá, thép, xi măng, nhựa đường), xây dựng hạ tầng.

Mức cầu và cung bất động sản cũng sẽ được hỗ trợ, nâng cao nhờ quyết tâm giải ngân các dự án đầu tư công khắp cả nước cùng việc sửa đổi pháp lý bất động sản và các lĩnh vực liên quan.