XUẤT KHẨU dệt may tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm. .(LƯU Ý HÀNG RÁC HỘI SINH (FTM)

10 mới có cơn sóng may mặc
…cụ chơ đi…

2 Likes

Vào ngay có giá tốt

2 Likes
1 Likes

FTM sẽ thu hồi nơ… Năm 2022 kê hoạch hồi sinh có lãi

3 Likes

FTM dạo này thanh khoản tốt. Giá hợp lý. Sang tuần chạy mạnh.

1 Likes

Em mới bán mất rồi qua tuần mua lại

1 Likes