02/12 Cổ phiếu VHM ngôi sao bất động sản sắp nổi

02/12 Cổ phiếu VHM ngôi sao bất động sản sắp nổi

VHM xu hướng trung dài hạn tăng, dòng tiền vào tốt 1 2 tuần gần đây, Hiện tại tích lũy tích cực vùng hỗ trợ. Ace tham khảo điểm mua hôm nay như trong hình. Chúc ac may mắn :ok_hand:
Trong video em Nhất chia sẻ góc nhìn về VHM anh chị tham khảo. Chúc anh chị giao dịch thành công.