1 Phút Quảng Cáo: Sideway Up $ Phân Hoá

Các cháu nghe xong hãi luôn :rofl::rofl:

4 Likes

Hết Tết, bụng em lên hẳn 4 cm :smiling_face_with_tear::smiling_face_with_tear::smiling_face_with_tear::smiling_face_with_tear::smiling_face_with_tear:

3 Likes

AI bẩu ko nhận diện đc so với ảnh gốc … Từ chối phân tách :weary:

3 Likes

Dã man vậy hả em :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Mấy nữa lái tàu cho chắc tay lại đẹp ngay ý mờ

7 Likes

Hoàn toàn k hiểu gì hết luôn dk :roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes:

5 Likes

New year New Tammy! :relieved:

5 Likes

Definitely YES!
:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
First trip of the Cat’s year :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:


Good weather :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

5 Likes

Tháp trầm hương thay đổi diện mạo luôn :confused:

8 Likes

Lỡ đi rồi, gió lạnh cũng ráng nhảy xuống bơi :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

4 Likes

Lên là lên là lên ! :grinning:

5 Likes

Hết Tết :smile::smile::smile::smile:

6 Likes

Cá rô 500g ko cưng

5 Likes

Nôn nao đến ngày mai sau bao ngày rời xa Trứng chiên :rofl:

4 Likes

Nghiện quá rồi :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:

2 Likes

Chắc k tới đâu a.

6 Likes

Tui cũng zị :rofl: Trc Tết phải bán 500 wop nay sắp hết xèng rùi :joy:

3 Likes

Vậy là chuẩn bị bán thêm 500 oi :heartpulse: lắm hở :rofl:

3 Likes

K a :rofl: em chờ a @TommyJerry bán trước :rofl::rofl:

3 Likes

Hết Tết :joy:


7 Likes

Mau thiệt a. Mới đó đã hết Tết rồi. Ngủ thôi mai đi làm lại.

6 Likes