1 tỷ USD nhờ bán chất xám

Chủ tịch FPT Software, bà Chu Thị Thanh Hà, đã chia sẻ về thành quả đạt được 1 tỷ USD từ việc xuất khẩu chất xám. Bà cho biết rằng FPT Software đã đạt được mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ việc xuất khẩu phần mềm. Bà cũng tự hào vì được mang trí tuệ Việt đi chinh phục dấu mốc này và dành rất nhiều đầu tư vào trí tuệ Việt để mọi nhân viên của họ phát huy tối đa năng lực của họ. Bà cũng nhấn mạnh rằng nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết cho thành công hôm nay của FPT Software và nhân viên ở 70 quốc gia khác nhau đều được FPT Software lan tỏa văn hóa làm hết sức vui hết mình, khích lệ tinh thần tự do phát triển ý tưởng, sẵn sàng được trao và nhận cơ hội công việc mới trong chính công ty, để cá nhân họ được phát huy tối đa khả năng nội tại.

Thông tin chi tiết: https://vtc.vn/1-ty-usd-nho-ban-chat-xam-ar849811.html

5 Likes