10 tháng 2023, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm 43,87%

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đạt 12,6% GDP vào cuối tháng 9 năm 2023, với tổng khối lượng huy động thành công qua đấu thầu tại HNX đạt 273.306 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù thị trường trái phiếu gặp nhiều khó khăn do các yếu tố không thuận lợi của thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, tình hình kinh tế vĩ mô và cả nguyên nhân nội tại của thị trường, nhưng với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai, về cơ bản thị trường trái phiếu đã dần ổn định trở lại, tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng của Chính phủ, chính quyền địa phương, các ngân hàng chính sách và đáp ứng nhu cầu huy động

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/10-thang-2023-gia-tri-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le-giam-4387-post334297.html