10 tháng, chúng ta đã chi hơn 70 tỷ USD mua thứ này, tăng gần 1 tỷ USD

Trong tháng 10/ 2023, giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 3,6% so với tháng trước, đạt 29,52 tỷ USD, tương ứng tăng 1,04 tỷ USD. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 10/ 2023, giá nhập khẩu của cả nước giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 266,87 tỷ USD. Nhóm hàng điện thoại và linh kiện giảm mạnh nhất, trong khi nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng khá cao. Thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/10-thang-chung-ta-da-chi-hon-70-ty-usd-mua-thu-nay-tang-gan-1-ty-usd-47637.html